Förlossningssjukhus

Det finns fyra förlossningssjukhus i Nyland. Om du bor i huvudstadsregionen kan du föda på vilket som helst av de sjukhusen. Under graviditeten går mamman till sjukhuset för en så kallad screening med ultraljud. Man behöver inte föda på sjukhuset där man varit på ultraljud.

Om mamman behöver vård på en mödrapoliklinik eller ett sjukhus under graviditeten är det bra att söka vård på det sjukhus där man tänker föda.

Det finns förlossningsenheter på två sjukhus i huvudstadsregionen. På sjukhusens webbplatser finns kontaktuppgifter och öppethållningstider.

I Nyland finns två förlossningssjukhus och två mödrapolikliniker. På sjukhusens webbplatser finns kontaktuppgifter och öppethållningstider.

Kontaktuppgifter för akuta problem och nödsituationer under graviditeten:
Akuta problem och nödsituationer under graviditeten (www.hus.fi)

Läs mera om förlossningen
Webbguiden På babyresa (www.hus.fi)

Webbguiden ger mycket information för den som ska föda på Kvinnokliniken eller Jorv sjukhus.DELA
08.10.2019 13:48