Allvarliga sjukdomar

Kallelse till sjukhuset
Det finns olika avdelningar på sjukhuset
Sjukhusens socialarbetare

Om du har en allvarlig sjukdom får du vård på sjukhus. Du behöver en remiss från din hälsostation för att få vård på sjukhus.

En remiss är ett elektroniskt dokument. Läkaren skriver en remiss om han eller hon anser att du behöver noggrannare undersökningar eller specialiserad sjukvård. Med remissen ber läkaren om fortsatt vård för dig på ett lämpligt sjukhus.

Läkaren skickar remissen direkt till sjukhuset, där de avgör hur snabbt du behöver få vård. Sedan får du en kallelse från sjukhuset, den skickas vanligen per post.

Specialiserad sjukvård för huvudstadsregionens invånare (www.hus.fi)

Kallelse till sjukhuset

När du fått en tid bokad på sjukhuset får du en kallelse per post. Kallelsebrevet skickas oftast i god tid innan du ska komma till sjukhuset.

Kallelsen innehåller bland annat:

 • exakta uppgifter om var och när du ska anmäla dig på sjukhuset,
 • uppgifter om vilka ingrepp man ska göra,
 • information om eventuella förberedelser som du ska göra hemma.

I kallelsen står det exakta klockslaget när du ska komma till sjukhuset. Du måste anmäla dig då du kommer till sjukhuset. Du ska ge ditt personnummer då du anmäler dig.

Du kan be någon följa med dig till sjukhuset.

Om tiden som reserverats för dig inte passar dig, ska du ringa och avboka tiden så fort som möjligt. Samtidigt kan du boka en ny tid. Om du inte avbokar din tid måste du betala för den, också om du inte använder den.

Om du får besvärlig snuva, en plötslig infektion eller annan sjukdom ska du ringa till avdelningen som reserverat tid för dig. Du kommer överens med vårdpersonalen om ifall du ska komma eller inte.

Det finns olika avdelningar på sjukhuset

Polikliniken

På sjukhusets poliklinik vårdar och undersöker man patienter. Poliklinikbesöken är korta, oftast blir du inte inlagd över natten. Besöket kan vara hos en läkare, sjukskötare eller en specialarbetare. Till exempel fysioterapeuter är specialarbetare.

Laboratorieundersökningar och röntgen kan också ingå i poliklinikbesöket. Man försöker göra en del av undersökningarna före läkarbesöket så att läkaren hinner se resultaten.

På polikliniken utförs också små kirurgiska ingrepp och undersökningar som inte kräver narkos.

Dagkirurgiska avdelningen

På den dagkirurgiska avdelningen görs små operationer och andra kirurgiska ingrepp som inte är akuta. Till exempel:

 • bråckoperationer
 • hemorrojdoperationer
 • åderbråcksoperationer
 • olika endoskopiska undersökningar
 • starroperationer
 • tonsilloperationer
 • rörinläggningar i öron.

Dagkirurgiska avdelningens ingrepp kräver att du sövs ner eller bedövas. Vårdtiden är vanligen knappt ett dygn.

Vårdavdelningen

Vårdavdelningen på ett sjukhus är till för patienter som behöver krävande vård eller observation under en lång tid. På vårdavdelningen gör man olika undersökningar, vårdar och rehabiliterar patienterna. På vårdavdelningen vårdas man vanligen i minst ett dygn. Man kan också vara på vårdavdelningen i flera veckor.

Sjukhusens socialarbetare

På sjukhusen finns socialarbetare som ger patienterna råd i frågor som gäller socialtjänster.

Sjukdomen och återhämtningsperioden kan påverka din sociala situation. Livssituationen kan ändras av en lång vistelse på sjukhuset. En långvarig sjukdom eller en kronisk sjukdom kan också leda till en bestående funktionsnedsättning.

Socialarbetaren ger råd i ekonomiska frågor som:

 • lön under sjuktiden,
 • arbetslöshetsersättning,
 • sjukförsäkringsdagpenning och andra ersättningar,
 • pensionen,
 • utkomststöd,
 • privata försäkringar och ersättningar från privata försäkringar
 • sjukhusets vårdavgifter,
 • förmåner som betalas till föräldrar till barnpatienter.

Du kan också fråga socialarbetaren om:

 • möjligheterna till rehabilitering,
 • pension på grund av sjukdom,
 • socialtjänsterna och hälsovårdstjänsterna i din kommun, som hemhjälp, hemsjukvård och missbrukarvård,
 • privata vårdhem och servicehem,
 • ålderdomshem.

Du kan fråga personalen på sjukhuset om socialarbetarens mottagningstider. Mottagningstiderna finns också på sjukhusets anslagstavla.DELA
08.10.2019 13:24