Frivilligt arbete

Du kan utföra många olika slags frivilligarbete, alltså volontärarbete, i huvudstadsregionen. Som volontär kan du hjälpa andra människor. Det mår du själv bra av! Du kan till exempel bli stödperson, leda en hobbygrupp eller vara med och ordna olika evenemang.

Du kan anmäla dig som volontär för enskilda evenemang, eller ta på dig ett långvarigt uppdrag. Du får ingen lön eller annan ersättning för frivilligarbete.

Du kan läsa mera om frivilligt arbete på de här webbsidorna, men de är inte lättlästa:DELA
10.10.2019 11:23